PVC прозорци и врати Важно е да знаете


Поддръжка

Лесно поддържане на чистотата

Съвети за почистване

Почиствайте правилно
Отлепете защитното фолио веднага след монтирането на прозорците. Замърсяванията, появяващи се вследствие на прах и дъжд, се отстраняват лесно с мека кърпа и стандартен почистващ препарат или препарата за почистване и поддръжка, предлаган от РУСЕВПЛАСТ. Стъклата на прозорците почиствайте с чиста, топла вода.

Обърнете внимание
Не използвайте агресивни или съдържащи разтворители препарати за почистване и полиране, както и разяждащи препарати, като напр. разтвори на основата на синтетична смола, ацетон и др.
Не използвайте абразивни препарати
Не използвайте твърди предмети, като напр. шпакли, телени четки, груби гъби и т.н.

Упорити замърсявания
Вследствие на замърсяването на въздуха (напр. с повърхностна ръжда, индустриален прах, дизелови сажди), напр. в близост до индустриални и жп съоръжения, могат да се образуват упорити наслоявания. За отстраняването и избягването им в последствие препоръчваме редовно почистване с предлагания от РЕХАУ препарат за почистване и поддръжка.

Почистване на уплътненията и обкова
Почиствайте уплътненията, както и рамката, с вода и стандартен почистващ препарат. Смазвайте редовно уплътненията със силиконова смазка.
Минимум веднъж годишно смазвайте подвижните части на обкова с по една капка машинно масло, за да могат Вашите прозорци да продължат да се отварят и затварят безпроблемно.