Бариери и анти-паркинг системи Анти-паркинг


VE.SOR / VE.SOM

• Автоматика, която запазва Вашето място за паркиране
• Лесен и бърз монтаж
• Предлагат се ръчен и автоматичен вариант