Двукрили и плъзгащи портали Автоматика за плъзгащи портали


АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ
до 400 Кг до 500 Кг
снабдени с контролен блок и вграден приемник

ЖИЛИЩНА УПОТРЕБА
• 230 Vac монофазен електромеханичен мотор-редуктор с вграден блок за управление
• Възможност за присъединяване на енкодер с аксесоар MAG.E
• Лесно за употреба деблокиращо устройство
• Предлага се при вариант с магнитни крайни изключватели (BULL5M.S)

24 Vdc
• 24 Vdc мотор-редуктор за интензивна употреба, с вграден блок за управление, ESA SYSTEM и енкодер.
• Система против препятствия с амперметричен датчик
• Може да работи на батерии при случай на спиране на тока
• Предлага се при вариант с магнитни крайни изключватели (BULL424ESA.S)