Двукрили и плъзгащи портали Автоматика за плъзгащи портали


АВТОМАТИКА ЗА ПЛЪЗГАЩИ ПОРТАЛИ
до 600 Кг до 800 Кг
снабдени с контролен блок и вграден приемник

ЖИЛИЩНА УПОТРЕБА
• 230 Vac монофазен двигател с вграден блок за управление и енкодер
• Устройство за лесно деблокиране с индивидуален ключ
• Предлага се при вариант с магнитни крайни изключватели (BULL8M.S)

24 Vdc
• 24 Vd cмотор-редуктор за интензивна употреба, с вграден блок за управление, ESA SYSTEM и енкодер.
• Система против препятствия с амперметричен датчик
• Може да работи на батерии при случай на спиране на тока
• Предлага се при вариант с магнитни крайни изключватели (BULL624ESA.S)