Системи за сигурност

Надеждни системи за сигурност

При употребата на продуктите вие сте защитени от специални системи за сигурност:

  • механизъм за сигурност при скъсване на пружините (предотвратява падането на вратата при проблем с пружините);
  • механизъм за сигурност при скъсването на въжетата;
  • светлинна бариера с фотоклетки;
  • истема "safety edge" (при срещане на препяствие вратата автоматично спира и тръгва в обратната посока).

 

 

Система за сигурност при скъсване на въже

Тази система е част от стандартния пакет и се монтира на всяка индустриална врата.
При малко вероятния случай на скъсване на въже, системата за сигурност
се включва автоматично. Тази система предпазва от наранявания, предизвикани от падане на вратата. Ако се стигне до скъсването на въже, вратата се блокира с помощта на стоманена спирачка.

 

Система за сигурност при скъсване на пружина

Всички индустриални секционни врати са съоръжени с торсионни пружини от
поцинкована стомана. Пружините са изчислени според размера, тежестта и средния брой ежедневни отваряния. Пружините играят съществена роля при използването на секционната врата. Те поддържат вратата в равновесно положение, независимо в каква позиция е оставена. При малко вероятния случай на скъсване на пружина, незабавно се включва автоматична система за блокиране на вратата.  Това гарантира надежност и сигурост при използване.

 

Система "safety edge"

Индустриалните секционни гаражни врати могат да бъдат съоръжени със система "safety edge".
Тази система се състои от сензор, разположен в гуменото уплътнение, намиращо се на най-долния панел на вратата.
Ако сензорът регистрира срещане на препятствие, то вратата спира автоматично.

 

Система за сигурност с фотоклетки

По избор, индустриалните секционни врати могат да бъдат снабдени със система
от фотоклетки.  Прекъсването на светлинния лъч между фотоклетките, монтирани от двете страни на врата, спира автоматично слизането на вратата.