Остъкляване и пешеходни врати

Едно от най-честите изисквания към секционните индустриални врати е те да бъдат остъклени.

Независимо дали целта е използването на естествена светлина или прозрачността е част от замисъла на архитекта, вратите могат да бъдат изработени според конкретния чертеж. Последният писък на модата по отношение на остъкляването на секционните врати е напълно остъклената врата с пешеходна врата с нисък праг.

Напълно остъклена индустриална врата с пешеходна врата с нисък праг.

Тип остъклявания

640x340/610x140 правоъгълни прозорци (черна рамка)

кръгли или овални прозорци725x325 D = 330 (черена рамка)