Системи за отваряне

 

 

 

Система за отваряне - Standard Lift

Standard LIFT (SL)
Стандартната система за отваряне е най-често срещаното решение при индустриалните секционни врати. Системата от пружини се монтира на трегера.

Стандартната система за отваряне се използва най-често, когато височината на трегера е най-малко 280 мм (при ръчно задвижване) и 320 мм при задвижване с мотор или с верига.

 

Standard Lift Rear - SLR - Система за отваряне с пружините отзад

Стандартната система за отваряне с пружините отзад е замислена за случаите, в които трегерът не е достатъчно голям.

За справянето с този проблем, пружините се монтират зад релсите за плъзгане.
Механизмът за сигурност при скъсване на пружините също се монтира в задната част на релсите.

 

Low Headroom Front - LHF - Малко разстояние до тавана с пружините отпред

Системата LHF се прилага при недостатъчно голям трегер. Пружините се монтират върху трегера, а системата за задвижване има две хоризонтални релси. С изключение на първия панел, всички други панели се движат по горната хоризонтална релса.
Полезната височина (UH) е по-малка от височината на светлия отвор (H).

 

High Lift - HL - Отваряне нагоре

 

Системата High Lift се прилага, за да може производственото пространство да бъде използвано по-ефикасно - анелите на врата първо се издигат вертикално (затова се казва "HL"), а след това се движат хоризонтално.

Системата High Lift е най-добрата система за ефикасно използване на промишленото пространство, когато имаме много трегери с голяма височина. Минималното пространство за монтиране на пружините е M (420мм).

 

Following the roof - FTR - Следване на покрива

Системата FTR се прилага в индустриални помещения с тавани под наклон, които обаче нямат греда с много голяма височина.

Тази система следва наклона на покрива. Системата FTR позволява ъгли до 45°. Това гарантира естетично и практично решение. Няма кабели или лостове, които да висят от тавана.

 

High Lift + Following The Roof  - Отваряне нагоре + Следване на покрива

Системата High Lift + Following the roof е комбинация от тези две системи. Нейната цел е по-ефикасно използване на пространството. Това е поливалентна система, която отговаря на изискванията на клиентите.

Ако трегерът има височина по-голяма от 420 мм и таванът е под наглон, то използването на тази система ще увеличи ползното пространство. Издигането е определено от разликата между височината на трегера и мястото за монтиране на пружините, M (420
mm). Системата позволява ъгли до 45°.

 

Vertical Lift (VL) -  Вертикално отваряне

Системата Вертикално отваряне се използва най-често при много
високите индустриални постройки, където има място вратата да се
отвори право нагоре.

Това решение е полезно в производствените
помещения, където има кранове или други големи производствени
машини, които трябва да се приближават много до вратата.
За монтирането на система с вертикално отваряне (Vertical Lift),
височината на трегера трябва да бъде по-голяма от височината
на вратата, умножена по две + 670мм.

Вратата ще се движи почти успоредно на трегера.