Twist 350

 


Описание

twist 350

Тегло на крилото:

Max.300kg на крило

Max. 700 kg**

Дължина на крилото:

Max.3,5 m на крило

Max. 4.0 m***

Дължина на движение:

450 mm

Захранване:

AC 220 ... 240 V

Напрежение на двигателя:

DC 24 V

Номинална честота:

50/60 Hz

Температурен диапазон:

–30°C to +70°C

Клас на защита:

двигател: IP44
блок за управление: IP65

** Макс.ширина на крилото от  1.5 m, при система с 1 крило
*** Максимално тегло от 250 kg,при система от 1 крило

Twist 350, 2-крила (SOMloq2)

·         Включва 2x twist 350 двигателя за двукрил портал

·         Блок за управление

·         Монтажен комплект за двукрил портал

·         Радио приемник SOMup4 FM 868.95 MHz (SOMloq2)

4-канално дист.управление  Pearl Vibe