Е-40 - прекъснат термичен мост

Оптимизирана по отношение на съотношението максимална структурна стабилност и използване на минимално количество алуминий.

Усилване на профилите в пунктовете, понасящи напрежения.