E- 85 - система с отваряеми крила

Специфична особеност за системата е наличието на “крила” по периметъра на модулите, позволяващи всяка неотваряема част да се превърне в отваряема, без визуална разлика по фасадата.

Съществува в различни вариации:
- структурна фасада – силиконова фуга
- полуструктурна фасада с обкантващ профил 15 мм – структурна фасада

Системата предлага богат асортимент от основни профили, което предполага оптимален избор на подходящия за конкретния обект профил.

Разнообразни по форма и функция “крила”.

Системата може да се използва и като класическа капачкова система.

Ширина на системата 60 мм.

Две нива на отводняване.

Връзката между “крилата” и основната конструкция се осъществява с фиксатори, позволяващи поемане на динамични натоварвания

Сигурен дренаж на системата

Отваряеми части
- тип клапа с отваряне в долната част на модула
- клапа с ножици за паралелно отваряне
- съвместимост с всички отваряеми системи

ЕТЕМ за варианта с капачка възможност за влагане на различни видове материали в брюстунговите зони – стъклопакети, etalbond®, етернит, текстолит.

Влагане на фотоволтаични панели.

Специални аксесоари - конзоли за монтаж на жалузи пред окачена фасада.

Възможност за изпълнение на сложни пространствени конструкции и покриви.