Видове стъклопакети

Цветни стъкла

Цветните стъкла са слънцезащитни, защото намаляват количеството на преминаващата през прозореца слънчева енергия под формата на светлина и топлина. Стъклата са оцветени в целия си обем чрез метални йони, които са в незначителни количества в състава на стъклото. Зеленото стъкло осигурява най – голям приток на светлина като същевременно има най – силно поглъщане на топлина. Сивото и кафявото имат по-висока защита от преминаване на светлина, но по- ниска защита от преминаване на слънчева топлина.

Светлоотражателни стъкла

Светлоотражателните стъкла имат по- висока защита от преминаване на слънчева енергия, която се отразява в специалният тънък слой от метални оксиди нанесен върху повърхността на стъклото.

Нискоемисийни стъкла

Нискоемисийното стъкло /Ка стъкло/ има специално покритие от благородни метали с много малка дебелина върху повърхността си, което отразява топлината от помещението навътре към него, без да възпрепятства навлизането на светлината и топлината отвън навътре. По този начин значително се намалява коефициентът на топлопреминаване на стъклопакета, изработен с нискоемисийно стъкло. Използването на тези стъклопакети води до съществено снижаване на енергията за отопление и климатизиране на помещенията, а също така и до намаляване на вероятността от образуване на конденз. Нискоемисийните покрития се поставят винаги от вътрешната страна на стъклопакета и то на вътрешното стъкло. Според вида на покритието и технологията на нанасянето му, нискоемисийните стъкла се делят на две групи : с твърдо ( пиролитно ) и меко ( магнетронно ) покритие.

Замяната на сухия въздух в стъклопакета с газ, най – често АРГОН, води до намаляване коефициентът на топлопреминаване с 0,2 – 0,3 W/m2 0K, т.е. подобряване на топлоизолацията. Добре изработеният стъклопакет задържа газа в продължение на 10 години. Съдържанието на газ трябва да остане над 90%, за да бъде действието му ефективно. Херметизираните със силикон стъклопакети не се пълнят с газ, тъй като аргона преминава през силикона

Енерджи стъкла

Енерджи стъклото е комбинирано стъкло – едновременно нискоемисийно и слънцезащитно, или то притежава така нареченият ефект – “ лято “– “ зима ”. Ефекта за лятото е с функция да не пропуска слънчевата енергия в помещението, а ефекта за зимата е с функция за задържане на топлината. За сравнение – стандартния стъклопакет от две бели прозрачни флуатни стъкла пропуска 70% от слънчевите лъчи в помещението, а със стъкло “ енерджи “ – 40%.
За да подобрим звукоизолацията стъклопакетът е необходимо да бъде изработен от стъкла с различна дебелина, а също така може да се увеличи неговата ширина и да се добави още едно стъкло ( троен стъклопакет).