Остъкляване и пешеходни врати

Едно от най-честите изисквания към секционните индустриални врати е те да бъдат остъклени.

Независимо дали целта е използването на естествена светлина или прозрачността е част от замисъла на архитекта, вратите могат да бъдат изработени според конкретния чертеж. Последният писък на модата по отношение на остъкляването на секционните врати е напълно остъклената врата с пешеходна врата с нисък праг.

Напълно остъклена индустриална врата с пешеходна врата с нисък праг.

Тип остъклявания

640x340/610x140 правоъгълни прозорци (черна рамка)

кръгли или овални прозорци725x325 D = 330 (черена рамка)

Индустриалните секционни врати по принцип са с голяма повърхност и цялостното им отваряне не винаги е нужно. Поради тази причина може да бъде инсталирана пешеходна врата. Има два вида пешеходни врати: с нисък праг (3 см) и с висок праг (15 см).

 

Пешеходна врата с нисък праг (Low Step)

Прагът е интегриран в секционната врата и се вдига заедно с нея. Макар и да е много тънък, прагът е много издържлив. Секционните врати, оборудвани с пешеходна врата с нисък праг позволяват лесен достъп до производствената площ, без да е нужно секционната врата да бъде изцяло отваряна.

Прагът има две каучукови уплътнения, осигуряващи оптимална топлинна изолация.

 

Пешеходна врата може да бъде поставена на всяка една индустриална секционна врата.

Съществуват някои ограничения що се отнася до  разположението на вратата в рамките на секционната врата.
За лесен достъп с колички, колела и други, без да се вдига цялата секционна врата, може да се използва пешеходна врата с нисък праг.