Противовзломен обков

 Обковът activPilot на WinkHaus и всички допълнителни аксесоари допринасят за създаването на прозорци с по-голяма добавена стойност за крайния потребител като задължителен стандарт на РУСЕВПЛАСТ с минимални вложения.

Ново, по-високо ниво на Сигурност и Комфорт, постигнато с минимални усилия и средства! 

Хиляди цикли на отваряне и затваряне, сезонни промени, студ, горещини, влага, всичко това натоварва постоянно години наред обкова на всеки прозорец. Системата  active Pilot е едно интелигентно решение, което редом с основната си функция за двуосово отваряне, предлага богато разнообразие от допълнителни функции най-важните от които са  противовзломна защита  и микровентилация

 По този начин обковът и всички допълнителни аксесоари допринасят за създаването на прозорци с по-голяма добавена стойност за крайния потребител с минимални вложения.


Особено внимание е обърнато на противовзломната защита. Системата activPilot се използва за всяка една заключваща точка на обкова по крилото на прозореца, независимо от типа отваряне, като стандартно се използва секюрити обков от стомана,  с „гъбовидна" форма. . Това дава възможност за лесно, бързо и оптимално дооборудване (дори и на вече монтирания обков) до съответната желана степен на противовзломна защита само с подмяна на насрещниците на  касата на прозореца.

Ново, по-високо ниво на Сигурност и Комфорт, постигнато с минимални усилия и средства!