Twist 350

Twist 350
автоматизация за еднокрили и двукрили врати и портали
Тегло на крилото Max. 300 кг на крило
Max. 700 кг*
Дължина на крилото Max. 3.5 м на крило
Max. 4.0 m**
Дължина на движение 450 мм
Захранване АС 220-240V
Напрежение на двигателя DC 24V
Номинална честота 50/60 Hz
Температурен диапазон -30 до +70℃
Клас на защита двигател:IP44
блок за управление: IP65

* Mаксимална ширина на крилото 1.5 м при система с едно крило
** Максимално тегло от 250 кг при система от едно крило

 

Тwist 350, 2-крила (SOMloq2)

  • Включва 2x Тwist 350 двигателя за двукрил портал
  • Блок за управление
  • Монтажен комплект за двукрил портал
  • Радио приемник SOMup4 FM 868.95 MHz (SOMloq2)
  • 4-канално дист.управление Pearl Vibe