Видове отваряне

Прозорците се предлагат с различни видове крила и начини на отваряне, в зависимост от приложението им.Освен техническите критерии, като напр. размери и тегло на крилото, при избора на определен вид отваряне на прозореца трябва да се вземат предвид преди всичко и визуалните аспекти.Независимо дали сградата е стара или нова, от голямо значение за да има фасадата й хармонична визия, е съгласуването на прозорците с архитектурата на сградата.

.

Прозорец със странично и горно отваряне (двуосово отваряне)

Този вид прозорец комбинира в себе си прозорец със странично и прозорец с горно отваряне. Понастоящем това е най-често избираният вид отваряне в Германия. Чрез познатото задействане с една ръка прозорецът се отваря най- напред странично, а след това и горно. При странично отваряне прозорецът може лесно да се почисти, а при горно отваряне - използваният въздух излита през отвора в горната част на прозореца, докато отстрани навлиза свеж въздух в помещението.

Двукрил прозорец

Т. нар. застъпващ се прозорец е вариант на двукрилия модел прозорец. При него две крила, окачени на една външна рамка, се затварят с припокриване, без да има централен вертикален профил между тях.Предимството на тази конструкция се състои в това, че при отваряне на двете крила се освобождава цялата ширина на прозореца без запречващ централен профил.

 

Балконска врата

При балконската врата, за разлика от жилищната врата, в общи линии става дума за уголемен прозорец със странично или странично и горно оваряне, който води към балкона или терасата.

 

 

 

 

 

Входна врата

За производството на пластмасова жилищна врата, един относително труден елемент, са необходими специални профили за крилото. Въз основа на механичното натоварване на една жилищна врата вследствие на по-голямата честота на отваряне и на вида на затварянето, стоманените армировки на профилите на крилото са свързани един с друг в ъглите посредством заваряващи се ъглови съединителни елементи.
 

 

 

 

 

Плъзгащи се врати -  PSK Portal

Конструкциите, които правят възможно наличието на широки и въпреки това спестяващи място отвори, са паралелно плъзгащите се и накланящи се врати и вратите тип "Фолксваген". Докато последните са конструирани за по-големи ширини на отваряне и поради това се нуждаят от специални, по-стабилни профили, предвидените за по-малки отвори паралелно плъзгащи се и накланящи се врати се произвеждат от стандартни прозоречни профили.