Топлоизолация на прозореца

Какво означават всички цифри?

Нека да вземем за пример вдин стандартен прозорец с ширина 210 см и височина 140 см с обща площ 2,94 кв м. Живеете в североизточна България и се отоплявате в момента с ток. Използвайки енергийния калкулатор можем да изчислим  какви спестявания в пари ще получите за 1 година , взавизимост от вида на профила и стъклопакета  на прозореца , който сте решили да Ви монтираме. За база взимаме прозорец, изработен с най-масовия профил,6 см, и обикновен стъклопакет с две прозрачни стъкла, с коефициент на топлопреминаване= 2,8 ( количеството топлина , изгубено  през прозореца за единица време).

Ако смените стълкопакета с нискоемисионен, коефициентът на топлопреминаване ще се намали до 1,6  и ще е необходима 240 kWh  по – малко електроенергия за поддържането на същата температура в стаята през отоплителния сезон.
Превърнато в пари ЩЕ СПЕСТИТЕ  41 ЛВ  за една година от по-добрата топлоизолация на Вашия прозорец.

Ако изберете прозорец изработен с Euro Design 70, 70мм широк,  5камерен профил,  и стъклопакет с  едно нискоемисийно покритие, то тогава ЩЕ СПЕСТИТЕ  49 ЛВ за една година,  ще получите по-добра топлоизолация и по-голяма дълготрайност на Вашия прозорец .

Ако изберете прозорец , изработен с   Euro Design 86 , 86 мм широк, 6камерен профил, и троен стъклопакет с две нискоемисийни покрития , тогава не само ще спестите ЩЕ СПЕСТИТЕ 68ЛВ за една година и  ще получите по-добра топлоизолация и по- голяма дълготрайност, а и още – много по- висока шумоизолация поради трите стъкла , по-малко разходи за охлаждане през летния период заради слънцезащитните качества на стъклото с комбинирано покритие -  с малко повече вложения освен по-топло, по-тихо, по-комфортно , ще получите много по-добра възвращаемост на вашата инвестиция.
А нали всички това търсим!

Изчисленията на стойностите са нетни и при допълнителното включване на инфилтрация (уплътнения) могат да нарастнат значително. Направените изчисления са направени въз основа продукти на РЕХАУ и РУСЕВПЛАСТ ЕООД, чрез енергийния калкулатор (изтегли от тук)

Технически характеристики на според профила и стъклопакета

 

GENEO

EURO 86

EURO 70

EURO 60

ширина на профила

(само на рамката)

88мм

86мм

70мм

60мм

височина на профила

(рамка + крило)

156мм

156мм

110мм

110мм

брой камери

6

6

5

3

вид на стъклопакета

En4-B4-Ka4

En4- B4-Ka4

B4-Ka4

B4-Ka4

устойчивост на вятър

B5

B5

B4

В3

устойчивост на дъжд

шумоизолация

30dB(-2;-6)

30dB(-2;-6)

33dB(-2;-5)

33dB(-2;-5)

топлоизолация

0,97

1,1

1,4

1,5

водоплътност

4

4

4

4

Топлоизолация на прозорците според вида на стъклопакета

 

GENEO

EURO 86

EURO 70

EURO 60

Clear4 -16-Clear4
ширина на пакета - 24mm

X

Х

2.66

2.76

Clear4-10-Clear4-10-Clear4
ширина на пакета - 32mm

Х

Х

1.98

не се препоръчва

Clear4 -16-LowE4
ширина на пакета - 24mm

не се препоръчва

не се препоръчва

1.57

1.66

Energy4-16-LowE4
ширина на пакета 24mm

не се препоръчва

не се препоръчва

1.36

1.46

Clear4-10-Clear4-10-LowE
ширина на пакета - 32mm

1.27

1.27

1.36

не се препоръчва

Energy4-10-Clear4-10-LowE
ширина на пакета - 32mm

1.06

1.06

1.16

не се препоръчва

Clear4-16-Clear4-16-LowE
ширина на пакета - 44mm

1.13

1.13

Х

Х

Energy4-16-Clear4-16-LowE
ширина на пакета - 44mm

0.92

0.92

Х

Х

Clear4 – обикновено стъкло
LowE4 – нискоемисийно стъкло
Energy4 – стъкло с комбинирано покритие- нискоемисийно и слънцезащитно
Всички стъклопакети LowE4 са със Argon